Teknik Cara Bermain Ceme Online

Teknik Cara Bermain Ceme Online

Teknik Cara Bermain Ceme Online

Dalam sejarah perkembangan cara bermain ceme dahulunya dimainkan oleh para pria dewasa hingga paruh baya di kedai – kedai kopi tradisional Indonesia, selepas rehat dari selesai kerja untuk melepas rasa lelah dan suntuk. Namun karena banyaknya digemari oleh para pejudi akhirnya permainan ini dibawa ke media Internet dimana dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi pada masa kini.

Teknik Cara Bermain Ceme Online

Dengan bermodalkan koneksi Internet sebagai media utama, Para bettor online dapat mendaftar di agen ceme terpercaya untuk berkumpul bersama dan duduk di meja virtual sehingga antara satu bettor dan bettor lainnya tidak perlu mengadakan perjanjian untuk memulai bermain. Permainan ceme merupakan salah satu permainan judi kartu yang biasanya menggunakan kartu domino berupa kartu balok kecil dimana setiap sisi atas terdapat nilai yang berbeda – beda. Dengan Nilai terkecil 0:0 hingga kartu terbesar 6:6, kartu yang memiliki nilai yang sama seperti 0:0, 1:1, 2:2 biasanya disebut sebagai kartu balak.

Cara Bermain Ceme ini memiliki peraturannya meskipun hampir sama seperti bermain QQ. Apabila dalam bermain QQ anda membutuhkan 4 kartu maka saat bermain Ceme hanya menggunakan dua dari 28 buah kartu yang memiliki nilai berbeda dari setiap kartunya. Untuk bermain permainan ceme dibutuhkan antara 2 – 8 pemain yang dimana salah satu pemain dapat memilih menjadi bandar. Namun apabila tidak ada pemain yang ingin menjadi bandar, maka permainan tidak dapat dimulai. Ketika permainan mulai dimainkan maka setiap pemain akan diberikan 2 kartu, pemain akan mendapatkan kesempatan untuk melihat kartu yang didapatkan sebelum akan dibuka dan dihitung bersamaan dengan kartu milik pemain lain untuk diadu ke bandar. Pemain atau bandar akan dinyatakan menang apabila kartu yang didapatkan lebih tinggi dari kartu lawan.

CARA MENGHITUNG KARTU CEME YANG MENANG
Untuk menghitung jumlah kartu ceme adalah dengan menjumlahkan bulatan kartu yang memiliki nilai yang berbeda – beda, dengan contoh sebagai berikut,
– Apabila kartu yang didapatkan adalah 5:0 dan 2:1 maka total kartu adalah = (5+0) + (2+1) = 8
Perlu diketahui,
Apabila jumlah hitungan melebihi angka 9 maka kartu dikurangi 10
Dan jika melebihi 19, maka kartu dikurangi 20, dan seterusnya.
KETENTUAN PEMENANG
– Player akan dinyatakan sebagai pemenang, apabila kartu player lebih besar daripada Bandar.
– Bandar akan dinyatakan sebagai pemenang, apabila kartu player lebih kecil daripada Bandar.
– Bandar berhak dinyatakan sebagai pemenang, apabila kartu player dan bandar memiliki nilai yang sama. 
– Jika Player mendapatkan kartu 9(Kiu), maka Bandar wajib membayar 2x lipat dari nominal yang dipasang Player. 
– Jika Bandar mendapatkan kartu 9(Kiu), maka semua player harus membayar kepada bandar.

Baca Juga : Aplikasi Game Poker Online Terpercaya

KARTU – KARTU SPESIAL :
Biasanya dalam permainan Ceme Online para agen akan memberikan Anda hadiah apabila mendapatkan kartu Spesial, kartu spesial ini memiliki 4 Jenis dengan penjelasan sebagai berikut;
– KARTU 6 DEWA
Kartu 6 Dewa adalah kartu paling tertinggi, kartu 6 Dewa bisa anda dapatkan apabila Bandar dan Player memiliki kartu yang setiap kartunya memiliki nilai 6. Untuk penjelasan silahkan lihat gambar dibawah ini;
– KARTU KEMBAR (BALAK)
Kartu ini merupakan kartu kedua tertinggi setelah kartu 6 Dewa, Kartu Balak hanya berlaku apabila antara Bandar dan Anda memiliki masing masing kartu yang memiliki angka kembar contohnya, 2:2, 3:3 dan 5:5, 1:1.
– KARTU MURNI KECIL
Kartu murni kecil merupakan jackpot dari baik player dan Bandar yang masing masing memiliki kartu kecil yakni, 0:0 , 0:1, 0:2 dan 1:1.
– KARTU MURNI BESAR
Kartu murni besar adalah kebalikan dari Kartu murni kecil dimana baik Player dan Bandar diwajibkan memiliki kartu tertinggi dari permainan ini yakni, 6:6, 6:5, 6:4 dan 5:5.